PLA D'IGUALTAT

 

 

Segons estableix la Declaració Universal dels Drets Humans "Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o una altra condició".

Des de l'Hospital de Berga, fixem la igualtat entre dones i homes com un principi bàsic del conjunt de valors ètics aplicats a la institució.

A tots i cada un dels àmbits d'actuació de la nostra organització, tant des de la política salarial, les condicions laborals, la prevenció de la salut, la conciliació, la selecció i promoció, ens comprometem a assumir el principi d'igualtat d'oportunitats prestant especial atenció a la no discriminació en tots els processos.

Per tot això, la implantació i desenvolupament del Pla d'Igualtat, ha de permetre continuar treballant pel respecte a tots aquest principis.

 

 

 

Document en construcció