Servei de Treball Social

 

Què és el treball social?

És un servei que l’usuari o la família poden necessitar durant l’ingrés hospitalari per tal d’abordar i tractar les dificultats sociofamiliars generades o derivades d’un procés agut o crònic de malaltia.

Tota malaltia aguda o crònica genera un problema psicosocial. És per això que és necessari atendre la persona des d’una perspectiva integral, mitjançant el treball interdisciplinari, amb l’objectiu de garantir la continuïtat assistencial de l’usuari.

 

El nostre equip

El Servei de Treball Social compta amb una treballadora social a temps complet, i una altra a temps parcial. Actualment depèn de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania.

 

Com contactar-hi?

Els professionals del Servei de Treball Social atenen totes les persones que estiguin vinculades amb l’Hospital de Berga: persones ingressades en la unitat d’aguts o en la unitat sociosanitària, usuaris del servei d’Urgències o de Consultes Externes, persones ingressades als diferents hospitals de dia, etc.

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 h a 15 h.

Ubicació:

Hospital de Berga - Quarta planta
Tel. 93 824 34 31 (93 824 34 00 - ext. 3109)

treballsocial.scc@gencat.cat

 

Qui pot demanar aquest servei?

  • La persona usuària o la família.
  • L’equip assistencial (metges, infermeres...).
  • A través dels indicadors de risc social, programes específics o protocols.
  • Institucions externes (normalment serveis socials d’atenció primària i de salut).

Les treballadores socials de l’Hospital de Berga gestionen directament l’agenda d'aquest servei. Per demanar-lo, cal posar-se en contacte amb elles o bé amb l’equip assistencial de cada unitat.  

 

Enllaços d’interès

Programa per a la dependència: SCAAD

Prestacions econòmiques per a famílies amb infants

Institut Nacional de la Seguretat Social

Buscador de residències privades