L’alta mèdica

  • Abans de tornar a casa: l’alta

El metge és qui autoritza l’alta. En aquest moment, us entregaran l’informe clínic i us explicaran el tractament i el seguiment que heu de fer (medicació, proves, visites…). Quan tingueu l’informe clínic, cal passar per admissions o o trucar al telèfon de CCEE de 9-14h

  • Per deixar l’habitació

 Per facilitar el bon funcionament de l’hospital, cal deixar lliure l’habitació abans de les 12 h. Si per qualsevol motiu no ho podeu fer, cal comunicar-ho al personal d’infermeria.

  • Un cop a casa

 Un cop arribeu a casa:
           – Llegiu tota la documentació que us han lliurat.
           – Feu la dieta i el repòs durant els dies que us hagi indicat el metge.
           – Preneu estrictament la medicació prescrita i a les hores recomanades.
           – Aneu a Consultes Externes el dia i l’hora indicats en el document que us han donat en el moment de l’alta o bé feu els controls mèdics tal com us hagin indicat.
           – En cas que hagueu de fer alguna classe de cura o tractament a domicili, poseu-vos en contacte amb el vostre CAP tan aviat com sigui possible.
 

  • Alta voluntària

 Si el pacient desitja deixar l’hospital sense autorització mèdica prèvia, haurà de signar el document d’alta voluntària.