Comitès i comissions

 

Comissions d'organització

 • Consell Executiu de Direcció
 • Comitè de Seguretat i Salut
 • Comissió Assistencial
 • Comissió d'Infermeria
 • Comissió de Carrera Professional (Facultatius)
 • Comissió de Carrera Professional (Infermeria)
 • Comissió de Programació Quirúrgica
 • Comissió de Seguiment de despesa
 • Continuum assistencial

Comissions de qualitat

 • Comissió de Maltractament
 • Comissió de Seguretat i Protecció de dades
 • Comissió de Bioètica i Deontologia
 • Comissió de Seguretat del Pacient
 • Comissió de Farmàcia i Terapèutica
 • Infeccions
 • Comissió de Documentació
 • Formació Continuada
 • Tumors i Teixits
 • Mortalitat

Altres comissions

 • Comissió per la Igualtat d'Oportunitats
 • Comitè d’empresa
 • Junta clínica
 • Codi Tipus