Informació general

Informació general

 • Aparcament                                                                                                                                  

      Respecteu els aparcaments reservats per a vehicles de persones discapacitades, per a ambulàncies i per a professionals d'Urgències. No aparqueu en zones no autoritzades.

 • Transport

      A l'Hospital hi ha una parada d’autobús i també es pot demanar un taxi per telèfon .

 • Servei de cafeteria

      Per a acompanyants i visitants, l'Hospital disposa d’un servei de cafeteria i menjador situat a la planta baixa, al qual no poden accedir els pacients, ja que està prohibit dispensar productes alimentaris a les  persones ingressades. La cafeteria ofereix un menú de dinar. Horari:  de 8 h a 18 h.

 • Servei religiós

      L'Hospital disposa d’una capella a la segona planta, oberta les 24 hores. L'assistència religiosa a l’habitació cal que la demaneu a la persona responsable de la unitat. És possible demanar assistència religiosa d’altres confessions a més de la catòlica.

 • Perruqueria

      Si voleu disposar d’aquest servei, us heu de posar en contacte amb la telefonista a la planta baixa.

 • Podologia

      Si voleu disposar d’aquest servei, us heu de posar en contacte amb la telefonista a la planta baixa.

 • Televisió

Les habitacions disposen d’un aparell de televisió que funciona amb una targeta de prepagament.

Teniu a la vostre disposició unes màquines expenedores de targetes situades a la planta baixa, primera i tercera planta.

 • Hospital sense fum

Recordeu que des de l’1 de gener del 2006 no es pot fumar a l’interior de cap edifici públic ni privat, ni en tot el recinte hospitalari.

 • Silenci

Per respectar el descans dels altre pacients i facilitar-ne la recuperació, s’ha de mantenir silencia a les unitats d’hospitalització.

 • Visites

Per facilitar la recuperació dels pacients us aconsellem un màxim d’un acompanyant per malalt.

A partir de les 21.30h l’accés de ‘Hospital és limitat .

Podeu consultar la fase d’accessibilitat a l’entrada de cada Unitat.

 • Justificants

Si l’acompanyant necessita un justificant de la visita, d’internació o estada hospitalària, podrà sol·licitar-ho al Servei d’Admissions

 • Gestió de les Incapacitats Temporals

Actualment és per intervencions amb ingrés hospitalari. Podeu dirigir-vos a Ingressos de dilluns a divendres de 7:30-14:30h

 • Segona opinió mèdica

Qualsevol persona atesa a través del Servei Català de la Salut pot demanar una segona opinió, sempre i quan correspongui als supòsits establerts en l’article 3 del Decret 125/2007 de 5 de juny, on es regula l’exercici del dret a obtenir una segona opinió mèdica.

Per informar-vos-en podeu dirigir-vos a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania.

 • Voluntats Anticipades

És el document en què la persona explica per endavant el tractament mèdic i l’atenció sanitària que vol rebre en cas que, per diferents circumstàncies derivades del seu estat físic o psíquic, no pugui expressar la seva voluntat.

Per rebre informació, podeu adreçar-vos a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania.

Si ja disposeu del document fet, cal que n’informeu als professionals responsable de la vostra assistència.

També podeu trobar informació en el següent enllaç

 • Donació d’òrgans

Per demanar informació sobre la donació d’òrgans, adreceu-vos a la infermer o al metge responsable de la vostra assistència, o bé a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania .

També podeu trobar informació en el següent enllaç

 • Intimitat i confidencialitat

Els professionals i treballadors de l’Hospital de Berga tenen l’obligació legal i estatuària de secret respecte de les seves dades personals, especialment pel que fa a les dades de salut. Així mateix, l’Hospital tracta les seves dades aplicant les mesures de protecció necessàries per tal de garantir la seguretat de les mateixes.

Trobareu més  informació en el següent enllaç