Càncer de mama

 

EL DIAGNÒSTIC DE CÀNCER DE MAMA

Els últims avenços en el terreny de la curació del càncer presenten grans esperances d'èxit. Fàrmacs de nova generació obren noves expectatives en la resolució dels diferents tipus de càncer, com ara el càncer de mama.

Ja teniu el diagnòstic a les mans: càncer de mama. Ara cal mirar cap al futur i posar-hi tot de la vostra part per superar la malaltia.

Per fer-ne el diagnòstic definitiu, el metge establirà unes proves complementàries que determinaran la naturalesa del tumor i, si aquest fos maligne, serviran per valorar l’estadi en què es troba, l'extensió i les millors opcions per tractar-lo.

Mentre n'esperem els resultats, és lògic que aparegui ansietat en pensar que no podem fer res per canviar les coses. Tot i que les persones prefereixen assumir soles aquests moments d'incertesa, és important que es puguin sentir acompanyades, tant per comunicar els seus sentiments com per dur a terme activitats gratificants que permetin distreure’s. A més, s’ha d'aprendre a dominar les inquietuds que es generen quan ens adonem que aquesta és una situació nova que comportarà canvis en la nostra vida i que haurem d'afrontar tot intentant recuperar el control. Per aconseguir-ho, cal adoptar una actitud positiva i continuar "vivint com abans", ja que amb el temps aprendrem a relativitzar, descobrirem nous horitzons i trobarem una nova manera d'enfrontar-nos al món i a nosaltres mateixos. 

Afrontar el diagnòstic d'un càncer de mama suposa un estrès important en la vida d'una dona i, probablement, del seu nucli familiar. La disminució dels efectes secundaris d'aquest estrès i l'augment del benestar i la qualitat de vida de la dona afectada i la seva família han de formar part del tractament.

Quines són les proves del diagnòstic inicial?

 

  • Mamografia: és una exploració que fa servir els rajos X de baixa potència per localitzar zones anormals en la mama. Les radiacions d'aquesta tècnica no suposen cap perill. Pot detectar tumors molt petits, invisibles al tacte.
  • Ecografia: és una tècnica que utilitza ultrasons que es converteixen en imatges. Permet diferenciar els tumors formats per líquid (quists) de les masses sòlides.
  • Biòpsia: quan el tumor ja hagi estat detectat mitjançant una o diverses de les tècniques esmentades, s’ha de fer una biòpsia per confirmar el diagnòstic. Consisteix a extraure una mostra de teixit microscòpic, cosa que es pot fer amb una punció, amb agulles especials, mitjançant una intervenció quirúrgica.

Quines són les proves complementàries?

 

  • Analítica de sang: permet valorar la situació de la pacient, a més de l’estat dels diferents marcadors tumorals específics per al càncer de mama.
  • Radiografia de tòrax: ajuda a determinar la possible expansió de la malaltia cap als pulmons.
  • Gammagrafia òssia: és una prova útil per descartar metàstasis òssies. Segons els casos, pot ser necessari fer altres proves complementàries.