Txad 2010

Organitza: ATCP ASSOCIATION TCHADIENNE «COMMUNAUTÉ POUR LE PROGRÈS»
És una ONG txadiana fundada el 1962.
Lloc: Hospital Universitari de Wali, Txad
Integrants de l'Hospital:
Dr. J. Canudas i Dr. Romaní
Projecte: Forma estudiants txadians de medicina en cirurgia general. Està subvencionat per famílies txadianes.