Irak 1998

Integrants de l'hospital:

Dr. Josep M. Canudas, Dr. Jabber,  Dr. Mateos,  Dr. del Canto, Núria Puig (DUE), Gna. Rosario Garcia (DUE), Montse Barral (DUE)

 

terre-41.gif

Projecte quirúrgic en diferents especialitats (oftalmologia, cirurgia, anestèsia, urologia, pediatria i infermeria) que va consistir a anar a un hospital de Bagdad després de la primera guerra amb els Estats Units.

Es va fer entrega de material mèdic i quirúrgic.

El país havia tingut un alt nivell sanitari i després d'aquesta guerra, juntament amb el bloqueig internacional, va retrocedir un segle en aquest sentit.

La situació del país era desesperada i la dels hospitals, d'una precarietat absoluta.

No tenien el més elemental, com ara llum i aigua, i des del punt de vista mèdic, els mancaven fàrmacs, material mèdic i recursos humans.