Voluntats anticipades

És un document en què la persona explica per endavant el tractament mèdic i l’atenció sanitària que vol rebre en cas que, per diferents circumstàncies derivades del seu estat físic o psíquic, no pugui expressar la seva voluntat en aquest sentit.

Per rebre’n informació, podeu consultar l’enllaç Departament de Salut o adreçar-vos a la Unitat d’Atenció al Client.