Segona opinió mèdica

La segona opinió mèdica consisteix a demanar a un altre especialista un informe mèdic sobre el diagnòstic o el tractament que us han donat per a la vostra malaltia.
 
Només es podrà demanar una segona opinió mèdica en determinades circumstàncies d’especial gravetat.

Per informar-vos-en, podeu consultar l'enllaç CatSalut o us podeu dirigir a la Unitat d’Atenció al Client.