TOP 20

 
El Programa TOP 20 és una iniciativa de la consultora Iasist, especialitzada en informació de sistemes sanitaris, que
des de l’any 2000 avalua la qualitat assistencial i de gestió dels hospitals de l’Estat espanyol.

El programa es basa en l'anàlisi de dades objectives aportades voluntàriament pels hospitals que en formen part , promou la transparència de resultats i la comparació positiva d'indicadors.

A partir d’una metodologia senzilla i rigorosa, s’analitzen un conjunt d’indicadors (qualitat assistencial, funcionament, sostenibilitat, qualitat de les dades i complexitat) i s’estableixen els patrons de Benchmark de millor pràctica al sector hospitalari espanyol.
Els hospitals es classifiquen en sis categories: cinc per als hospitals del Sistema Nacional de Salut (hospitals generals petits, hospitals generals mitjans, grans hospitals generals, hospitals docents i grans hospitals docents) i una per als privats.

Any 2022
 

TOP 20 per la millor Gestió Hospitalària en hospitals generals petits

Any 2020

 TOP 20 a la Gestión Hospitalaria Global.

Any 2019

Top 20 per la seva gestió hospitalària global

Any 2018 

El més ben gestionat de la seva categoria 

Any 2017

TOP 20 a la millor trajectòria 2010-2015 en l'àmbit de la Gestió Hospitalària Global

Any 2016 Premiat en dues categories Top 20: la de gestió global i la de l’àrea de respiratori.
Any 2014 Nominació al Top 20 Gestió hospitalària Global
Any 2013 Top 20 Gestió hospitalària Global
Any 2012

Top 20 Hospitals generals petits

Any 2011 Premi Top 20 Gestió Hospitalaria Global
Any 2010 Premi TOP 20 de Gestió hospitalària i de Traumatologia
Any 2009 Premi Top 20 Traumatologia i Gestió Hospitalaria
Any 2008 L'Hospital ha estat reconegut de nou l'any 2008, com a primer premi Top 20 en la categoria d'Hospital públic petit
Any 2007 Primer premi Top 20 en Pneumologia   
Any 2006 L'any 2006 com a primer premi Top 20 en Cardiologia (categoria de premi atorgada per primera vegada el 2006).  
Any 2005 L'any 2005 com a primer premi Top 20 en Obstetrícia i Ginecologia (categoria de premi atorgada per primera vegada el 2005).    
Anys anteriors L'Hospital ha estat reconegut l'any 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 com a primer premi Top 20 en la categoria d'Hospital públic petit.