UMEP - Unitat de Mitjana Estada Polivalent

 

Definició

És un recurs sociosanitari implantat en els centres que tenen un nombre de llits reduït i que engloba les activitats de convalescència i cures pal·liatives. 

 

Convalescència

Destinada a persones que es troben en fase de recuperació d’un procés quirúrgic o traumatològic i en malalts crònics amb descompensació de la seva malaltia i que presenten una pèrdua d’autonomia potencialment recuperable. Els objectius són:

 • Avaluar les necessitats de la persona.
 • Restablir les funcions i activitats que han estat afectades total o parcialment per diferents patologies.
 • Reeducar o ajudar a l’adaptació dels canvis que comporta la malaltia.

 

Cures pal·liatives

Destinades a persones amb neoplàsies o altres malalties inguaribles en fase terminal o amb esperança de vida inferior a tres mesos. Els objectius terapèutics són:

 • Confortar els malalts mitjançant el control dels símptomes (sobretot el dolor).
 • Donar suport emocional als familiars.
 • Coordinar la comunicació entre el pacient, la família i l’equip.

 

Circuits

Per accedir a la Unitat de Mitjana Estada Polivalent hi ha dues vies:

 • La primera via és des del mateix centre, quan el pacient hospitalitzat en la unitat d’aguts necessita el servei de la UMEP. El metge de referència fa una interconsulta a la UFISS, on es valora si els serveis de convalescència són els adequats.
 • La segona via és des d’altres hospitals: la UFISS rep l’informe mèdic i l’informe social del pacient, i en valora l’ingrés a la Unitat de Convalescència.

 

Equip de professionals

Està format per:

 1. Metge
 2. Treballador social
 3. Diplomat d’infermeria i auxiliars d’infermeria
 4. Fisioterapeuta
 5. Psicòleg
 6. Terapeuta ocupacional

 

Ubicació

Està situat a la planta 3 de l’hospital.
Telèfon de contacte: 93 824 34 00