Santo Domingo 2007

Lloc:

Santo Domingo, República Dominicana
Organitzadors: AHS
 

Projecte: Vida i esperança
Integrants de l'Hospital: Dr. J. Canudas

El projecte consistia a operar persones excloses socialment.