Recomanacions per reduir el risc de contagi

dissabte, 14 març, 2020

Protegir-nos, protegir els més vulnerables, moure'ns el mínim possible, mantenir una bona higiene de mans i evitar saturar els centres assistencials. Tots hi podem col·laborar!