Mesures preventives a l’Hospital Sant Bernabé

divendres, 13 març, 2020

En el context actual d’alerta sanitària, l’Hospital Sant Bernabé ha pres una sèrie de mesures i reordenació organitzativa per protegir els professionals sanitaris i garantir la millor atenció a les persones que requereixin una assistència urgent.

  • Limitar el nombre de visites a les persones hospitalitzades i el número d’acompanyants als usuaris de consultes externes i urgències.
  • Potenciar els canals d’atenció no presencials per reduir el nombre de visites en aquells casos en què no sigui necessària una visita presencial.
  • Reprogramar proves i intervencions quirúrgiques que no siguin urgents.
  • Flexibilitzar l’agenda dels professionals perquè puguin donar resposta a demanda no programada.
  • Fomentar el teletreball entre els professionals que no sigui necessària la seva presència física.
  • Demanar als usuaris i acompanyants que mantinguin una distància d’entre 1 i 2 metres amb els professionals que els atenen i amb altres usuaris de l’Hospital.