L'Hospital Sant Bernabé posa en marxa una consulta de priorització de cirurgia per les cataractes

divendres, 10 octubre, 2014

 

L'Hospital Sant Bernabé posa en marxa una consulta de priorització de cirurgia per les cataractes

L’objectiu és analitzar els pacients des d’un punt de vista mèdic, però també social,per agilitzar els casos en què l’afectació invalidi més per a la vida diària L’Hospital Sant Bernabé de Berga ha posat en funcionament un sistema de cribatge que permet accelerar l’operació en aquells casos en què l’afecció sigui un impediment per a la vida diària. Per tal de marcar la prioritat dels casos s’analitzen factors no només de qualitat de la vista, sinó també de la situació personal i professional de cada pacient.

Quan el metge d’atenció primària detecta que pot haver-hi algun problema relacionat amb les cataractes, demana visita a l’especialista. Aquesta consulta consta de dues parts: la primera, amb l’optometrista, valora l’agudesa visual (% de visió que té una persona) així com si pot tenir alguna altra patologia associada i la seva probabilitat de recuperació. La segona part de la visita la fa la infermera, la qual passa un test que valora quatre ítems: el nivell d’afectació que té la cataracta amb les activitats de la vidadiària, si viu sol, si té persones al seu càrrec (situació familiar) i l’aspecte laboral.

La suma d’aquesta visita permet fer una valoració objectiva per detectar els casos més urgents. Els casos que es considera que no poden esperar són derivats directament a l’oftalmòleg per completar la revisió i se’n fa automàticament la inclusió a la llista d’espera per a la intervenció quirúrgica de cataractes.En els casos en que la valoració no indiqui una intervenció quirúrgica urgent, es tornena citar la mateixa unitat per fer una nova valoració transcorregut un temps que pot ser de 3, 6 o 12 mesos en funció de la valoració que s’hagi fet. D’aquesta manera els pacients estan en seguiment per aquesta mateixa unitat per si hi ha algun canvi o anomalia durant el procés.

Aquest cribatge té com a objectiu que els pacients a qui el fet de patir una cataracta els comporti un seguit d’impediments en la vida diària, a banda de la pèrdua de visió que pateixen, es puguin prioritzar, tan a nivell mèdic com social, incidint així en la totalitat de la persona.

Recordem que la cataracta és l’afectació que es produeix en el cristal·lí (lent natural de l’ull que permet enfocar els objectes propers i llunyans). Quan el cristal·lí perd la seva transparència, les imatges es veuen tèrboles, i a mida que augmenta l’opacitat, es perd agudesa visual.

Els símptomes més comuns que pot fer sospitar de l’existència de cataractes és la disminució de la visió, i en alguns casos, la visió doble. El tipus de cataracta més freqüent és la relacionada amb l’edat; la seva incidència és del 50% entre els 65 i els 74 anys i del 70% per sobre dels 75 anys, tot i que altres causes menys freqüents poden ser els fàrmacs com els corticoides, traumatismes o perforacions oculars, malalties com la diabetis mellitus, exposició a la llum solar sense protecció durant un temps prolongat i algun tipus de cirurgia ocular prèvia