Donació de sang


 
La necessitat de sang és constant i, per tant, també ho han de ser les nostres donacions. Cada dia, tots els hospitals i clíniques de Catalunya necessiten sang o components sanguinis per atendre els malalts, ja que la majoria d'intervencions quirúrgiques i molts dels tractaments mèdics requereixen transfusions.

La donació de sang és un acte solidari i de participació ciutadana que beneficia el conjunt de la societat. És un acte senzill, segur, gens dolorós i assistit per professionals especialitzats en tot moment. Per a vosaltres no comporta cap risc, però, en canvi, per a malalts de tot el territori pot suposar avançar en el procés de curació.
 

Com que de cada donació de sang se n'obtenen tres components sanguinis diferents amb aplicacions pròpies, podem afirmar que podem ajudar fins a tres malalts diferents.

Si hi esteu interessats, us podeu dirigir a: 
 

Banc de Sang i Teixits
Tel. 93 557 35 00