Enviar Currículum

Envia'ns el teu currículum en format word, pdf, .odf, docx , o bè comprimit amb winrar o winzip (Màxim tamany del fitxer 1.000 Kb)
Dígens si ens envies el currículum per optar a una convocatòria concreta (escriu si saps el numero ), o per qualsevol plaça que s'adapti al teu perfil.
Les seves dades personals passaran a integrar-se en un fitxer de l'entitat, i seran tractades respectant-se en tot cas la confidencialitat de la informació facilitada, i en cap cas seran emprades per qualsevol altra finalitat o cedides a tercers. De totes maneres, vostè té la facultat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i d'oposició de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades que marca el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la LO 3/2018 de 5 de desembre (LOPD). Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a Salut Catalunya Central Crta. De Ribes s/n 08600 Berga, o bé a dpd.scc@gencat.cat o bé adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.