Perú 2005

terre-41.gif  
 

Organitzador: ONG K-MÓN

Integrants de l'hospital: Dr. Josep M. Canudas

Missió: consistia a donar formació teòrica i pràctica de primers auxilis i salut pública (higiene, residus, etc.) a:

Centres de salut
Escoles
Guarderies
Promotors de salut dels barris

Està previst continuar donant la formació per mitjà d'una webcam des de l'hospital.