Noves mesures de seguretat a l’Hospital a causa de la pandèmia

dimarts, 5 gener, 2021

A conseqüència de l’actual evolució de la pandèmia de Covid 19, l’Hospital Sant Bernabé- Salut Catalunya Central ha pres un seguit de mesures extraordinàries per continuar garantint al màxim la seguretat tant dels pacients com dels propis professionals.

A partir d’aquest proper dijous 7 de gener:

  • Es tornaran a restringir les visites a tot el centre hospitalari, només estaran permeses en aquells casos de final de vida o en situacions excepcionals.
  • Quant a l’activitat programada, s’incrementaran les visites telefòniques en tots aquells casos que sigui possible per evitar el màxim els desplaçaments al centre hospitalari, i només es permetrà l’entrada d’un acompanyant en cas de pacients menors d’edat o persones dependents en el moment de la vista.

Aquestes mesures seran avaluades en tot moment i en cas que es consideri necessari, podran ser modificades.  L’Hospital és conscient  de la repercussió que tenen aquestes mesures tant per als pacients com per als seus familiars, però es valoren com a totalment necessàries en aquest moment.

Recordem també a tota la població que cal respectar les mesures de seguretat marcades per les autoritats com és l’ús correcte de la mascareta, el rentat de mans i la distància de seguretat.