La gerent de l'Hospital de Berga, membre del Comitè Científic Assessor de la Covid-19

dimarts, 28 setembre, 2021

La gerent del nostre centre, Anna Forcada, ha estat escollida pel Departament de Salut per formar part del Comitè Científic Assessor de la COVID-19, un òrgan assessor per a l’abordatge d’estratègies de control de la pandèmia a Catalunya. L'ens actuarà com a òrgan d’assessorament tècnic, d’acord amb el seu coneixement científic, en la determinació de les estratègies de control de la COVID-19 del Departament de Salut i emetrà recomanacions i propostes sobre l’abordatge de la problemàtica que la pandèmia planteja.


Està format per 34 membres d'entre professionals de reconegut prestigi en el camp de la sanitat, la medicina, les ciències de la salut i les ciències socials, jurídiques i econòmiques. Tots els seus integrants són nomenats per un període de tres anys.
Per garantir l’operativitat del Comitè, es preveu que, a més d'en sessió plenària, actuï també en comissions de treball. El comitè es reunirà en sessió ordinària, com a mínim una vegada cada trimestre i en sessió extraordinària, sempre que ho requereixi el conseller o consellera de salut o el secretari o secretària de salut pública.
La creació d’aquest comitè s’avé amb els consells de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que ha assenyalat com a bona pràctica per als governs en la gestió de la pandèmia, el fet de comptar amb un comitè científic assessor de caràcter independent.