Comença el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a la comarca del Berguedà

dimecres, 15 juny, 2016

Aquest mes de juny s’ha iniciat la tramesa de cartes convidant a les persones d’entre 50 i 60 anys de la comarca del Berguedà a participar en el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR).

El programa es va posar en marxa l’any 2014 a la Regió Sanitària Catalunya Central i el 2015 va començar a la comarca del Bages. Al Berguedà, s’adreça a una població de 10.000 persones, 1.400 de l’Alt Berguedà, 3.000 del Baix Berguedà i 5.600 de Berga centre. Segons els resultats obtinguts en altres territoris, un 6% dels participants solen tenir resultats positius que cal estudiar.

El desplegament comença a la ciutat de Berga, amb la participació de 10 farmàcies de la ciutat, i s’extendrà de manera progressiva durant dos anys, arribant a la població diana de totes les àrees bàsiques de salut de la comarca del Berguedà. La participació en aquest programa és voluntària, amb una realització biennal.

La població diana rebrà una carta a casa on se'ls explicarà el funcionament del programa i se'ls informarà de com participar-hi. Un sistema molt similar al Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama que ja fa anys que funciona al territori.

Un cop rebuda la carta, caldrà dirigir-se a una de les farmàcies adherides al programa. Allí li donaran un kit per dipositar una mostra de femta i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia. El mètode de cribratge consisteix en detectar si hi ha restes de sang a la femta.

Si els resultats de la prova són negatius, o sigui, que no es detecta sang a la femta, els participants rebran una carta on se’ls informarà d’aquests resultat i se’ls convidarà a prendre part del programa dos anys després. En cas de detectar-se sang en femta, se’ls citarà per a una visita amb la infermera del programa a l’Hospital Comarcal Sant Bernabé per explicar-los el significat del resultat i convidar-los a fer una colonoscòpia completa, sota sedació anestèsica, que es farà al mateix centre.

Aquest resultats es publicaran on-line a la Història Clínica Compartida de Catalunya, a la qual té accés el personal sanitari autoritzat i el propi pacient, si està registrat al Programa la Meva Salut.

Aquest programa de cribratge se situa en el marc del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 per potenciar els aspectes preventius. L'organització ha implicat la coordinació del consell de col·legis de farmacèutics de Catalunya, l'atenció primària, la Fundació Althaia i l’Hospital Sant Bernabé de Berga amb el suport de la Regió Sanitària Catalunya Central del CatSalut.

Organització del Programa

El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte és únic per a tot Catalunya però s’ofereix i es gestiona de manera descentralitzada. S’organitza en:

  • Oficina de cribratge de Catalunya: té les funcions de definir i garantir l’aplicació dels criteris comuns d’organització, de qualitat, d’avaluació i coordinar les Oficines Territorials de Cribratge, d’acord amb el Pla Director d’Oncologia del Departament de Salut.
  • Oficines Territorials de Cribratge: en el cas del Sector Sanitari del Solsonès Bages i Berguedà, és la Fundació Althaia la que s’encarrega de la gestió, el seguiment i l’avaluació del cribratge: gestió de les invitacions, coordinació del lliurament, coordinació amb les unitats d’endoscòpia i seguiment de l’activitat i control de qualitat del procés de cribratge, conjuntament amb l’Hospital Sant Bernabé de Berga pel cas de la comarca del Berguedà.
  • Unitats d’Endoscòpia: les unitats de Digestologia de la Fundació Althaia i de l’Hospital Sant Bernabé de Berga realitzen les colonoscòpies i fan la gestió clínica dels casos.
  • Farmàcies: actuen com a agents de salut, donant informació, fent el lliurament del kit, la supervisió de la conservació i l’enviament de la mostra al laboratori. 
  • Laboratori d’anàlisis clíniques: processen i analitzen les mostres de femta.
  • Equips d’atenció primària, professionals de l'atenció especialitzada i farmacèutics: tenen un important paper en el programa en el vessant de la informació i consell sobre el programa i la detecció precoç i la participació en el circuit del programa.

El càncer de còlon i recte

Es calcula que de les 10.000 persones de la població diana del Berguedà, unes 6.000 faran la prova. D’aquestes, 350 donaran positiu de sang en femta i caldrà que es facin la colonoscopia. L’estimació és que en 56 casos es detecti una patologia lleu, en 132 una patologia d’alt risc i en 12 es confirmi una neoplàsia.

A Catalunya cada any es diagnostiquen 5.000 casos nous de càncer de còlon i recte. Actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb unes 2.000 defuncions a l’any. Així doncs, la supervivència als cinc anys se situa per sobre del 55%. La tendència recent indica una clara estabilització de la mortalitat en homes i un descens en dones.

La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips. Això no obstant, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.

Donat que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en estudis científics.

L’objectiu principal del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte és reduir la incidència i la mortalitat del càncer de còlon i recte a través de la detecció i el tractament dels pòlips colorectals i del càncer de còlon i recte en fases inicials.

Més informació: www.cancer.gencat.cat.