Drets i deures en relació a la salut: accés al sistema sanitari

Mardi, 1 Octobre, 2019

Aquest mes d'octubre, continuem la campanya de difusió de drets i deures en l'àmbit de la salut, centrant-nos en l'accés al sistema sanitari.