Preguntes freqüents - Gent gran a casa

Qui pot accedir als serveis d’atenció a domicili?
Tothom qui necessiti un suport per tal de poder continuar les atencions al domicili, ja sigui gent gran amb dependència o els seus cuidadors.

Què cal fer per contractar un servei?
Trucar al telèfon de la residència (938 214 400) i concertar una entrevista amb el coordinador del servei. Aquest us ajudarà a determinar quin servei necessiteu i la freqüència amb què el requerireu. És important que sapigueu que per formalitzar la demanda caldrà que doneu les dades personals i de facturació, així com una descripció general del domicili i de l’estat de qui ha de rebre les atencions que contracteu.

Es pot pagar directament a la persona que m’enviïn a casa?
No. Tot el personal que enviem als domicilis són treballadors en plantilla. Això vol dir que ells tenen el seu contracte i que cobren una nòmina. Els usuaris paguen el servei que contracten a l’entitat que el presta; per això els demanem les dades de facturació.

Què passa si el treballador que m’envien no m’agrada?
Treballar amb recursos humans fa que, de vegades, passin coses com aquesta. Si el treballador que decidim que vagi a casa seva no s’adequa al domicili, li canviarem tan aviat com ens sigui possible. No obstant això, s’ha de tenir present que, quan la coordinadora del servei rep una demanda, busca el treballador que presenta el perfil més adient a les característiques del domicili on haurà d’anar.

Quants dies es tarda a iniciar un servei?
Des del moment que es formalitza la demanda són necessàries unes 48 hores laborables de coordinació. Això vol dir que si es demana el servei un dilluns a la tarda, fins dijous no es podria començar.

Els treballadors que van als domicilis han de tenir claus?
No. És més, demanem que sempre hi hagi algú que obri la porta. En els casos en què això no sigui possible, cal que la família signi un document en què consti que, voluntàriament, cedeix una còpia de les claus de casa seva i que n’assumeix la responsabilitat.

Quina responsabilitat tinc si el treballador pren mal a casa meva?
Cap, tots els treballadors que enviem als domicilis dels nostres clients estan assegurats.