Hospital de Dia Psicogeriàtric

 

Definició
Recurs en què es presta atenció terapèutica amb la finalitat d’alentir o frenar, en els aspectes en què sigui possible, el deteriorament del malalt diagnosticat de demència, millorant la discapacitat que provoca aquesta malaltia en tots els nivells. És una alternativa assistencial capaç de prestar un conjunt d’atencions als pacients quan ja no necessiten infraestructura hospitalària, però sí vigilància continuada i assistència complexa. Atenen els usuaris que tenen com a característica general una demència diagnosticada per l’escala global del deteriorament de Reisberget (GDS) en valors de 3-4 i en algun cas de 5.

Objectius

 1. Donar atenció terapèutica a la persona diagnosticada de demència a fi d’alentir-li, en els aspectes en què sigui possible, el deteriorament i conservar-li al màxim les capacitats cognitives i funcionals.
 2. Proporcionar suport a les famílies, suport emocional i disminució de la càrrega.
 3. Avaluar de manera continuada l’estat cognitiu del pacient, amb coordinació entre els diferents serveis hospitalaris (neuròleg, geriatra i neuropsicòleg).
 4. Planificar els recursos socials necessaris de cara a l’alta.

 

Derivació

 • Des del mateix hospital.
 • Des de l’atenció primària (metges i treballadors socials).
 • Des de les mateixes famílies.

 

Equip de professionals

És un equip interdisciplinari format per:

 • Metge geriatra
 • Psicòleg
 • Treballador social
 • Terapeuta ocupacional
 • Infermera
 • Auxiliar d’infermeria
 • Fisioterapeuta

 

Ubicació
Està situat a la planta 5 de l’hospital.

Horari
De dilluns a divendres de 9 h a 16.30 h.

Contacte
Telèfon:  93 824 34 00 - ext. 1599
              93 824 34 29
hdpsicogeriatria@hsb.es