ESI - Equip de Suport Integral

 

Definició
És un recurs sociosanitari amb capacitat per intervenir en tots els nivells assistencials en tasques de suport, orientació i atenció directa. En les zones rurals l'Equip de Suport Integral (ESI) assumeix les funcions de PADES, UFISS i Hospitalització a Domicili. Atén bàsicament persones grans amb malaltia avançada i dependència, i malalts terminals.

Objectius

1. Oferir una atenció continuada a la comunitat.
2. Donar suport i assessorament als equips d'atenció primària (EAP) o als professionals de l'hospital davant malalties geriàtriques complexes, malalts pal·liatius, pacients grans amb trastorns cognitius, i malalts amb patologies cròniques evolucionades o amb patologies de baixa prevalença i de gran impacte emocional.
3. Oferir assistència integral indicant el recurs terapèutic més adient.
4. Ser un servei de connexió entre els diferents recursos assistencials.

 

Circuits
Els serveis que poden derivar un malalt a l'ESI són els següents:

Aguts
Consulta externa
Urgències
UFISS
ULLE
UMEP
ABS
Altres hospitals

 

Equip de professionals
El personal de l'ESI el constitueix un equip mèdic i d'infermeria especialista en cures pal·liatives i amb una gran experiència en l'atenció als malalts crònics i geriàtrics.

Funcions

  • Avaluació integral del pacient.
  • Atenció directa terapèutica als pacients.
  • Assessorament d'altres professionals sanitaris.
  • Connexió i relació amb els diferents equips assistencials.
  • Suport a les famílies.

Ubicació i horari
L'ESI està ubicat a la planta 4 de l'hospital. Disposa d'un despatx amb telèfon i tota la infraestructura de l'hospital.
El seu horari és de 9 h a 16 h els dies laborables.

Contacte
esi@hsb.es
Telèfon mòbil: 606 979 792