Òrgans de gestió

 

Equip directiu

– Dra. M.Antònia Baraldés i Farré, Gerent 
- Dr.Òscar Bernadich i Marquez, Director Assistencial 
- Sra. MªAngles Guitart, Directora Econòmica-financera
– Sra. Joana Rodríguez i Codina, Directora d'Infermeria
   
 – Sra. Betlem Vilaró i Pasquets, responsable de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania
- Sra. Carol Castillo Escribano, Advocada
- Sra. Montserrat Magnet Sabata, Directora de sistemes d'informació i TIC
- Sr. Josep Vilalta Picas, Cap de manteniment