Órganos de gestión

Equip directiu

– Sr. Enric Ballabriga i Garcia, gerente
   
– Sra. Anna Franch i Parella, directora económico-financiera
– Sra. Joana Rodríguez i Codina, directora de Enfermería
– Sra. Mariona Morera i Sala, directora de Recursos Humanos
– Sra. Ester Cardona i Prat, directora asistencial de la Residencia Sant Bernabé
 – Sra. Betlem Vilaró i Pasquets, responsable de la Unidad de Atención al Cliente
Anna Rodriguez – Sra. Anna Rodríguez i Codina, secretaria técnica